top of page

Výcvik obchodního pilota

 

cpl.jpg

CPL(A)

Kompletní výcvik 10 letových hodin na letounu Cessna 152
a 5 hodnin na letounu
Cessna 172 RG OK-TOD EFIS 2x Garmin G5 + Garmin GTN 750 Xi.

 • Letová hodina - C-152 ... 4 429,- Kč

 • Letová hodina - C-172 RG OK-TOD ... 6 825,-Kč

 • Letová hodina s instruktorem VFR ... 968,- Kč

 • 10h na C-152 ... 44 290,- Kč

 • 5h na C-172 RG OK-TOD ... 34 125,- Kč

 • 15h instruktor VFR ... 14 520,- Kč

 • Předpokládaná cena výcviku ... 92 935,- Kč

Uvedené ceny jsou platné od 14. ledna 2024. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tato varianta platí pro držitele IR(A). V případě, že žadatel není držitelem kvalifikace IR(A), je osnova rozšířena o 10 letových hodin radionavigace.

Cena zahrnuje:

 • 10 hodin praktického pilotního výcviku na letounu Cessna 152

 • 15 hodin praktického pilotního výcviku na letounu
  Cessna 172 RG OK-TOD EFIS 2x Garmin G5 + Garmin GTN 750Xi

 • náklady na letového instruktora

 • předletové přípravy a poletové rozbory

 • přístup k výukovým materiálům

 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů

 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • náklady na absolvování teoretického kurzu

 • náklady na vykonání teoretické zkoušky

 • náklady na lékařské prohlídky

 • náklady na letištní poplatky na jiných letištích

 • náklady na vykonání pilotní zkoušky

V případě významných změn ceny paliva účtujeme k uvedeným cenám palivové příplatky. Aktuální výši palivových příplatků naleznete zde.

Výcvik pro získání kvalifikace obchodního pilota letounů (CPL(A)) se provádí na našich letadlech Cessna 152 a Cessna 172 RG OK-TOD, vybaveného EFIS avionikou Garmin G5 a GTN 750 Xi.

Platná kvalifikace CPL(A) opravňuje držitele vykonávat funkci velícího pilota letounu nebo druhého pilota jakéhokoliv letounu nasazeného na lety jiné než v obchodní letecké dopravě, vykonávat funkci velícího pilota jakéhokoliv jednopilotního letounu v obchodní letecké dopravě a 
vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě.

Žadatel musí před začátkem kurzu splnit následující požadavky:

 • Věk nejméně 18 let.

 • Být držitelem platné kvalifikace SEP + VFR NIGHT.

 • Minimální nálet 150 hodin jako PIC,
  z toho 20 hodin na navigačních letech.

 • Absolvovat navigační let v minimální délce 300NM.

 • Ukončená teoretická zkouška v minimálním rozsahu CPL na ÚCL.

 • Být držitelem zdravotního osvědčení 1. třídy.

bottom of page