top of page

Výcvik soukromého pilota letounů

 

PPL(A)

Kompletní výcvik 45 letových hodin na letounu Cessna 152.

 

 • Teorie ... 10 000,- Kč

 • Letová hodina ... 4 082,-Kč

 • Bloková hodina (korekce 10%) ... 3 674,- Kč

 • 45h na C-152 ...  165 330,- Kč

 • Předpokládaná cena výcviku ... 175 330,- Kč

 

Cena zahrnuje:

 • teoretické školení

 • 45 hodin praktického pilotního výcviku na letadle Cessna 152

 • náklady na letového instruktora

 • předletové přípravy a poletové rozbory

 • přístup k výukovým materiálům

 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů

 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

 

Cena nezahrnuje:

 • náklady na lékařské prohlídky

 • náklady na letištní poplatky na jiných letištích

 • náklady na vykonání pilotní zkoušky

Uvedené ceny jsou platné od 14. ledna 2024. Cena je včetně DPH. Tato cena může být ovlivněna individuálními schopnostmi toho kterého pilotního žáka a jeho časovými možnostmi, které mohou zapříčinit protažení výcviku na větší počet hodin.

V případě významných změn ceny paliva účtujeme k uvedeným cenám palivové příplatky. Aktuální výši palivových příplatků naleznete zde.

Výcvik soukromého pilota letounů se provádí na našich letadlech Cessna 152 a Cessna 172 z letiště Slaný. Aeroklub Točná je oprávněn k provozování letecké školy podle požadavků předpisu Part FCL 1 platného v zemích Evropské unie a v ČR zavedeného koncem roku 1999.

 

Zájemce před dokončením výcviku musí dosáhnout věku 17 let. Před samostatným letem musí dovršit alespoň 16 let věku. Výcvik se dá zahájit kdykoliv v průběhu roku. Uchazeč v průběhu výcviku absolvuje nejenom praktický letecký výcvik, ale i předepsaný teoretický výcvik, obsahující základní informace z aerodynamiky, mechaniky letu, meteorologie, leteckého předpisu, stavby letadel, leteckých přístrojů a letecké navigace a lidské výkonnosti. Další podmínkou je vstupní vyšetření u určeného lékaře.

 

V průběhu leteckého výcviku nalétá žák nejméně 45 letových hodin, z toho alespoň10 samostatných letových hodin. Většina startů je prováděna ve dvojím, tj. s instruktorem na palubě. Po získání dostatečných zkušeností je žák přezkoušen a začne létat samostatně. Součástí výcviku je i 5 letových hodin samostatných přeletů na jiná letiště. Před zahájením navigačních letů má žák možnost přeškolení na druhý typ.

 

Výcvik je individuální a dá se absolvovat za dobu několika měsíců. Tato doba závisí hlavně na časových možnostech žáka. Letouny jsou havarijně pojištěny a žák má uzavřenu pojistku na úhradu možných škod.

bottom of page