top of page

Výcvik létání podle přístrojů

 

ir.jpg

SEP IR(A)

Varianta A: Kompletní výcvik 25 letových hodin
na simulátoru Cessna 172 EFIS Garmin G1000
a 25 letových hodin na letounu
Cessna 172 OK-TOC EFIS Garmin G3X + Garmin GTN 750Xi.

 • Kurzovné ... 12 100,- Kč

 • Letová hodina - C172 OK-TOC ... 5 005,-Kč

 • Letová  hodina - Simulátor C172 ... 3 025,- Kč

 • Letová hodina s instruktorem IR ... 968,- Kč

 • 25h na C-172 OK-TOC ...  125 125,- Kč

 • 25h na simulátoru C-172 ...  75 625,- Kč

 • 50h instruktor IR ... 48 400,- Kč

 • Předpokládaná cena výcviku ... 261 250,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Varianta B: Kompletní výcvik 25 letových hodin
na simulátoru Cessna 172 EFIS Garmin G1000
a 25 letových hodin na letounu
Cessna 172 OK-SEE EFIS 2x Garmin G5 + Garmin GNS 430W.

 • Kurzovné ... 12 100,- Kč

 • Letová hodina - C172 OK-SEE ... 4 250,-Kč

 • Letová  hodina - Simulátor C172 ... 3 025,- Kč

 • Letová hodina s instruktorem IR ... 968,- Kč

 • 25h na C-172 OK-SEE ...  113 000,- Kč

 • 25h na simulátoru C-172 ...  75 625,- Kč

 • 50h instruktor IR ... 48 400,- Kč

 • Předpokládaná cena výcviku ... 249 125,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uvedené varianty platí pro držitele PPL(A). Držitelům CPL(A) poskytujeme úlevu 10 letových hodin z celkového náletu 50 hodin.

Cena zahrnuje:

 • 25 hodin praktického pilotního výcviku na simulátoru
  Cessna 172 EFIS Garmin G1000

 • 25 hodin praktického pilotního výcviku na letounu
  Cessna 172 OK-TOC EFIS Garmin G3X + Garmin GTN 750Xi (varianta A)
  nebo
  Cessna 172 OK-SEE EFIS 2x Garmin G5 + Garmin GNS 430W (varianta B)

 • náklady na letového instruktora

 • předletové přípravy a poletové rozbory

 • přístup k výukovým materiálům

 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů

 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • náklady na absolvování teoretického kurzu

 • náklady na vykonání teoretické zkoušky

 • náklady na lékařské prohlídky

 • náklady na letištní poplatky na jiných letištích

 • náklady na vykonání pilotní zkoušky

V případě významných změn ceny paliva účtujeme k uvedeným cenám palivové příplatky. Aktuální výši palivových příplatků naleznete zde.

Výcvik pro získání kvalifikace pro lety podle přístrojů (IR) se provádí na simulátoru Cessna 172 vybaveného EFIS avionikou Garmin G1000 a na našem letadle Cessna 172 OK-TOC, vybaveného nejmodernější EFIS avionikou Garmin G3X a GTN 750Xi nebo na našem letadle Cessna C172 OK-SEE, vybavenou EFIS avionikou Garmin G5 a Garmin GNS 430W.

Ve výcviku pro získání kvalifikace pro lety podle přístrojů (SEP IR) vás naučíme  plánovat a provádět lety podle pravidel IFR v souladu s postupy, které se běžně používají ve velkých leteckých společnostech, kde létá většina našich instruktorů. Výcvik je rozdělen na dvě poloviny. Prvních 25 hodin probíhá na simulátoru. Zbylých 25 hodin pak  absolvujete v letadle Cessna 172, které je vybavené nejmodernější avionikou Garmin. V průběhu výcviku absolvujete 2D a 3D přiblížení na letištích jako jsou Drážďany, Hof, Karlovy Vary, Brno, Ostrava a nebo Linec.

Žadatel musí před začátkem kurzu splnit následující požadavky:

 • Věk nejméně 18 let.

 • Být držitelem platné kvalifikace SEP + VFR NIGHT.

 • Minimální nálet 50 hodin jako PIC na navigačních letech.

 • Ukončená teoretická zkouška v minimálním rozsahu IR na ÚCL.

 • Být držitelem zdravotního osvědčení 1. třídy, nebo 2. třídy s tónovou audiometrií.

bottom of page