top of page

Výcvik pilota kluzáků

SPL

V průběhu výcvikového kursu žák nalétá v průběhu roku až dvou přibližně 15 hodin na kluzáku a absolvuje přibližně 100 aerovlekových startů.

 

 • Teorie ... 10 000,- Kč

 • 1 hod. větroně L23 Super Blaník ... 240,- Kč

 • 1 hod. vlečného letounu ... 3 390,- Kč

 • členské příspěvky ... 7 300,- Kč

 • Předpokládaná cena výcviku ... 44 000,- Kč

 

Cena zahrnuje:

 • teoretické školení

 • 15 hodin praktického pilotního výcviku na letadle L23 Super Blaník

 • 100 aerovlekových startů

 • náklady na letového instruktora

 • předletové přípravy a poletové rozbory

 • přístup k výukovým materiálům

 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů

 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

 

Cena nezahrnuje:

 • náklady na lékařské prohlídky

 • náklady na letištní poplatky na jiných letištích

 • náklady na vykonání pilotní zkoušky

 

Uvedené ceny jsou platné od 14. ledna 2024. Cena je včetně DPH. Tato cena může být ovlivněna individuálními schopnostmi toho kterého pilotníhožáka a jeho časovými možnostmi, které mohou zapříčinit protažení výcviku na větší počet hodin.

Zájemce před dokončením výcviku musí dosáhnout věku 15 let. Před samostatným letem musí dovršit alespoň 14 let věku. Výcvik se dá zahájit kdykoliv v průběhu roku. Uchazeč v průběhu výcviku absolvuje nejenom praktický letecký výcvik, ale i předepsaný teoretický výcvik, obsahující základní informace z aerodynamiky,mechaniky letu, meteorologie, leteckého předpisu, stavby letadel, leteckých přístrojů a letecké navigace. Další podmínkou je vstupní vyšetření u určeného lékaře.

 

V průběhu leteckého výcviku nalétá žák nejméně 15 letových hodin. Většina startů je prováděna ve dvojím, tj. s instruktorem na palubě. Po získání dostatečných zkušeností je žák přezkoušen a začne létat samostatně. Součástí výcviku je i přelet s instruktorem na vzdálenost min. 100 km.

 

Výcvik je individuální a dá se absolvovat za dobu několika měsíců. Tato doba závisí hlavně na časových možnostech žáka. Letadla jsou havarijně pojištěna a žák má uzavřenu pojistku na úhradu možných škod.

 

Po absolvování pilotních zkoušek má pilot zajištěné místo vaeroklubu a průběžně pokračuje v létání.

bottom of page